ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಸಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಬೆತ್ತಲೆ ನ್ರತ್ಯ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಕ್ಸ್

ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನೈಜ ಘಟನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರಮ್ಯಾ (ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇದೆ) ನೋಡಲು ಸೆಕ್ಸಿ ಫಿಗರ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊಲೆ, ದಪ್ಪ ತಿಕ, ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿದರೆ ತುಲ್ಲು ಕೆಯ್ಯೋ ಆಸೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳಾದವು. ದಿನ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಇವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಅಂಡಾಶಯವನ್ನು. ಇವಳ ತುಲ್ಲು ಯಾವಾಗಲು ಹಸಿದಿರುತ್ತದೆ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕುವುದರ ಮೊದಲೇ ರಸ ಕಾರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಾನೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ತುಣ್ಣಿಯಿಂದ ಕಳನ್ನಾಗಲಿಸಿ ತುಲ್ಲು ಕೆಯ್ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.

ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವಳ ಮೊಲೆ 36 ಮೊಲೆಚೊಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ತಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿದೆ, ತಿಕವನ್ನು ಹುಚುಕಲು ಮಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ಯ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಿಕಕ್ಕೆ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಿದ್ದ ನಾನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತುಣ್ಣಿ ಹೊಕ್ಕಿಸಲು. ಹಾಗು ತುಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಗಾಗಿ ತುಲ್ಲಿನ ಬಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲಿಸಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಚಂದ್ರನಾಡಿ ಅಗಲಿಸಿ ತುಲ್ಲಿನ ಒಲವಾಗ ಪಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಅಗಲಿಸಿದಾಗ ದಪ್ಪ ತುಣ್ಣೆ ಹೊಕ್ಕಿಸಬಹುದು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಯಾವಾಗಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲರೂ ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬೈಲು ಬೈಲು ತೊಡೆಗಳು, ಅರ್ಧ ಎದೆ ಕಾಣಿಸುವ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಟಾಪ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಿನಿ ಫ್ರಾಕ್ ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಾಗ ತೊಡೆ ಅಗಲಿಸಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾಳೆ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅವಳ ತೊಡೆ ಹಾಗು ಫ್ರಾಕ್ ಒಳಗಿನ ಚಡ್ಡಿ ನೋಡಿ ತುಣ್ಣಿ ಏಳುತ್ತದೆ.

ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನರೇಶ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶೊರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಳು ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಮದ್ಯಾನ ನನ್ನ ಬಳಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಿಸಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತೇನೆ ಅಂದಿದ್ದ. ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇವಳು ನಿನ್ನವಳು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೆಯ್ಯು ಅಂದಿದ್ದೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಗೆದು ಬೆತ್ತಲಾಗಿಸಿ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಚೀಪುತ್ತ ತಿಕಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೀಪುತ್ತ, ತುಲ್ಲನು ಅಗಲಿಸಿ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೀಪುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಹಾಳ್ ಲಿ ಕುಳಿತು ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೆಯ್ಯುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಮ ಸುಖದಿಂದ ನುಲಿಯುತ್ತ “ಅಹಹಹ್ ಆಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಅಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಆಯಾ” ಅನ್ನುತ್ತಾ ತೊಡೆಯನ್ನು ಅಗಲಿಸಿದಳು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿಸಿದ ಕೆಯ್ಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾದಕ ಸೂಯೋಲೆ, ನಗ್ನ ರಾಣಿ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವನು ಸುಮಾರು 2 ತಾಸು ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕುತ್ತ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದನು, ಹಾಗು ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ರಿವೆರ್ಸ್ ಮಲಗಿಸಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಿಸಿದು ತಿಕವನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಪುಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ಅಗಲಿಸಿ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಿದ್ದನು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಿಕಕ್ಕೆ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ. ತುಣ್ಣಿಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ತಿಕದ ತೂತು ಹಾಗು ಸೆಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ನಾನು ಕೆಯ್ಯಲು ಮೋಜು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುನ್ನಿಯೆಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ.

This content appeared first on new sex story . com

ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು 4 -5 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬೆತ್ತಲಾಗಿಸಿ ನಗ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಹಾಗು ಮಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿಸಿ ನವಲ್ ಹಾಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾಲನ್ನು ಅಗಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತುಲ್ಲು ಅಗಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಗೆ ತುಣ್ಣಿ ಏಳುತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಚೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ತುಲ್ಲು ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸುತ್ತ ಮೊಲೆ ಹಿಸುಕುತ್ತ ಪುಕಳಿ ಸವರುತ್ತ ಅರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಎರಡು ಕಾಲನ್ನು ಫುಲ್ ಅಗಲಿಸಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಹೊಕ್ಕಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಚೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು ಹೆಂಡತಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಚೀಪುತ್ತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕುತ್ತ ಕೆಯ್ದದುತ್ತಿದ್ದರು ಮೊದಲನೇ ಯಾವನು ತುಣ್ಣಿ ಹೊಕ್ಕಿಸಿದ ತುಲ್ಲಿಂದ ರಸ ಬಂದಿತ್ತು ತುಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಸವರಿತ್ತು ಬಿಳಿಯ ರಸ.

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಿಕಕ್ಕೆ ತುಣ್ಣಿ ಹೊಕ್ಕಿಸಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಿದ ಎರಡು ತುಣ್ಣಿ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದವು ಮೂರನೇ ಅವನು ತಿಕಕ್ಕೆ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಿ ಕೆಯ್ದದುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಮ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮದವೇರಿ ಮೈ ಮರೆತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೆಯ್ದಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅವನು ತುಣ್ಣಿ ಹೊಕ್ಕಿಸಿ ಕೆಯ್ದಡಿ ರಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಕೆಯ್ದಟದ ನಂತರ ನಾನು ಹೆಂಡತಿಯ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಿ ಕೆಯ್ದಡಿ ರಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ.

ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಸಿ ನಗ್ನ ಸುಂದರಿ ಹೆಂಡತಿಯ ತುಲ್ಲು ಕೆಯ್ದಟವನ್ನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಯ್ದಡಿದೆವು.

More from Kannada Sex Stories

Leave a Reply