ಸೊಂಟ ಸೂಪರ್, ಸೊಂಟದ ಆಸು ಪಾಸು ಇನ್ನೂ ಸೂಪರ್ ಭಾಗ – 2

ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಓದುಗರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಈ ಕಥೆಯ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ ಮೆಚ್ಚಿದ ಎಲ್ಲ ಓದುಗರಿಗೆ ಕಥೆಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಓದದೇ ಇರುವವರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ ಕಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದಿನಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ರತ್ನಾಳನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವಳ ಸೊಂಟ ಹಾಗೂ ಅವಳ ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮದ ಮಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವಳ ತುಂಬಿದ ಮೈ ಮಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಳನ್ನೂ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತೆನೆ, ಹೀಗೆ ಅವಳದೇ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತ ಸಂಜೆಯಾಯಿತು. ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸು ಅವಳ ಮುದುಡಿದ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿತ್ತು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಅವಳ ಮುದುಡಿದ ಸೊಂಟ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವಳ ಗಂಡ ನಾನಾಗಿದ್ದರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯಿತು, ಏನೇ ಆದರೂ ಅವಳ ಗಂಡ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತ, ಅಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಎಂದು ಏನೇನೋ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದವು. ನನಗೂ ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಅವಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಚುಂಬಿಸುವೇನೋ ಎನಿಸುತಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ತಡ ಮಾಡದೆ ಮನಸ್ಸು ಫೋನ್ ಮಾಡು ಮಾಡು ಎಂದು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಿತ್ತು, ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅವಳೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಳು. ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಖುಷಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಭಯ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಆದರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ರತ್ನಾ ಜೊತೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ತುಣುಕು ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

(ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೈಲಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಯತಾವತ್ತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ)
ರತ್ನಾ: ಹಲೋ ಯಾರು?
ನಾನು: ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ. (ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಇವಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ).
ರತ್ನಾ: ಓಹ್! ಹೇಳ್ರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಂಗ ಗೊತ್ತ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ರಿ ಏನು ತಿಲ್ಕೊಬ್ಯಡ್ರಿ.
ನಾನು: ನಾ ತಿಲ್ಕೊತೆನ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಭೆಟ್ಟಿ ಆಗಿ ಒಂದ್ ದಿನ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ನನ್ನ ಯಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ?. ನಿಮ್ಮ ಊರವ್ರು ಅಂದ್ರ ಹಿಂಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ?.
ರತ್ನಾ: ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಈಗಷ್ಟೆ ಬಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಂತ್ಯಾಗಿದ್ದ. ಜಲ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ರಿ.
ನಾನು: ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಸಂತ್ಯಾಗ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತಿ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ರತ್ನಾ: ಹೌದ್ರಿ, ನಂಗೂ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಇವತ್ತ್ ಬಾಳ್ ಗದ್ದಲ ಇತ್ತರಿ ಸಂತಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು: ಚಹಾ ಕುಡದ್ರಿ?
ರತ್ನಾ: ಇನ್ನು ಇಲ್ಲರೀ. ನಿಮ್ದು?
ನಾನು: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೆನಿ.
ರತ್ನಾ: ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ರಿ ಪಾ.
ನಾನು: ಅಂದ್ರೆ ಚಹಾ ಅಷ್ಟೆ ಕುಡಿಸಿ ಕಳಸ್ತಿರಿ ಏನ್ರೀ? ಊಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು.
ರತ್ನಾ: ಊಟಕ್ಕೂ ಬರ್ರಿ, ಚಹಕ್ಕೂ ಬರ್ರಿ. ನಿಮ್ಮದೇ ಮನೆ ಅಂತ ತಿಲ್ಕೊರಿ.
ನಾನು: ತಿಲ್ಕೊಳುದ್ ಏನ್ರೀ. ನೀವು ನಮ್ಮವರು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಅಲಾ (in double meaning).
ರತ್ನಾ: ಬರ್ರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮನಿಗೆ ಚಹಾ ಕುಡದ ಹೋಗ್ರಿ.
ನಾನು: ಈಗ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ಮತ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಕರಿರೀ, ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ.
ರತ್ನಾ: ಆಯ್ತ ಬಿಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರಿ ಈಗ?.
ನಾನು: ಮನ್ಯಾಗ ರಿ.
ರತ್ನಾ: ಅಯ್ಯೋ.ಅದೇ ಮನಿ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ ರಿ.
ನಾನು: ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಐತಿ ಅಲಾ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೆನ್ರಿ.
ರತ್ನಾ: ಬಾಳ ದೂರ ಆಯ್ತ ರಿ ನಮ್ಮ ಮನಿಗು ನಿಮ್ಮ ಮನಿಗೂ. ಮತ್ತ ಯಾರ್ಯಾರ ಇರ್ತೀರಿ?
ನಾನು: ನಾ ಒಬ್ಬನೇ ರಿ.
ರತ್ನಾ: ನಿಮ್ಮ ಮನಿಯವರ್ ರಿ?.
ನಾನು: ಅಂದ್ರೆ?
ರತ್ನಾ: ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ?
ನಾನು: ನಂಗ ಇನ್ನೂ ಮದ್ವಿ ಆಗಿಲ್ಲ ರಿ.
ರತ್ನಾ: ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ರಿ?. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಅಡುಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊತಿರಿ?.
ನಾನು: ಹೂ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊತೆನಿ ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಎನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ರಿ ಕೆಲ್ಸಾ?
ರತ್ನಾ: ಅವ್ರು ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹೊಕ್ಕಾರ್ ರಿ.
ನಾನು: ಓಹ್! ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ರಿ?
ರತ್ನಾ: ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿಲ್ಲ ರಿ ಇನ್ನೂ.
ನಾನು: ಓಹ್ ಹೌದಾ?. ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಹೆಸ್ರ ಏನ್ರೀ?
ರತ್ನಾ: ರಾಜು ಅಂತ ರಿ.
ನಾನು: ರತ್ನದ ರಾಜ ಏನ್ರೀ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ?
ರತ್ನಾ: ಮಾತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಕ್ಕಳು.
ನಾನು: ಖುಷಿ ಆಯ್ತ್ ರಿ ನೀವ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು.
ರತ್ನಾ: ನಂಗೂ ರಿ. ಬಾಳ್ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಊರ್ ಕಡೆದಾವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿರಿ ನೋಡ್ರಿ.
ನಾನು: ಮನೆಗೆ ಬರ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ.
ರತ್ನಾ: ನಾ ಕರಿಬೇಕ್ ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ನೀವೇ ಬರ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ.
ನಾನು: ನೀವ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಕರೀರಿ ಬರ್ತೀನಿ.
ರತ್ನಾ: ಆಯ್ತ್ ಬರ್ರಿ. ನೀವ್ ಕೇಳಿದ್ ಹೆಚ್ಚಾ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ ಹೆಚ್ಚಾ?
ನಾನು: ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ.
ರತ್ನಾ: ಬರ್ತೆನ್ರಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಪ ಆಗತ್ತೆ ರಿ.
ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ರತ್ನಾ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಮೊದಲ ಕರೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ನನಗೆ ಅವಳ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಚಿಗುರೊಡೆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯುತಿತ್ತು. ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅವಳ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ರತ್ನಾ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಿತು, ಅವರ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು, ಅವಳ ಗಂಡ ಸಮೀಪದ ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ರತ್ನಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು, ಅಂದರೆ ರತ್ನಾ 22 ಅಥವಾ 23 ವರ್ಷ ದವಳಿದ್ದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತಂತೆ, ಅವಳ ಗಂಡನಿಗೂ ಇವಳಿಗೂ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರ ಇದೆ ಎಂದು ರತ್ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅವಳೇ ಫೋನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವಳ ಗಂಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅವಳ ಗಂಡನನ್ನು ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಮಾತನಾಡಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಗಂಡನ ಪರಿಚಯದ ನಂತರ ಅವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೆಲವು ಸಲ ಮಾತನಾಡುವುದು ಶುರುವಾಯಿತು, ಆದರೆ ತಾಸು ಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ರತ್ನಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡ ರಾಜು ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆದರೂ ನನಗೆ ಬಿಡುವು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೇ ಖಾಲಿ ಕೈ ಲಿ ಹೋಗುವ ಮನಸ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಾಲದು ಎಂಬಂತೆ ರತ್ನಾ ಮನೆ ಊರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಊರ ಹೊರಗಡೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂತೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಸೊಂಟದ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯದೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ರತ್ನಾ ಸ್ನೇಹ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಈ ವಿಷಯ ಅವಳ ಗಂಡನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರತ್ನಾ ಮಾತ್ರ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿಯೇ ರೀ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು, ಮತ್ತು ಇದು ನನಗೆ ನಾನು ಅವಳ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ವೈದ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೈದರಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಹೈದರಬಾದ್ ಗೆ ಹೋದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಮಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮಾಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸೀರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ರತ್ನಾ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾಳೆ. ರತ್ನಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡನಿಗೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ, ಅವಳ ಗಂಡ ಹೊಲಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ರತ್ನಾಗೆ ಮೂರು ಸೀರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, ಒಂದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸೀರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ (short sleeves and backless) ನೀಲಿ ಬ್ಲೌಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಂಪು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸೀರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ರೆಡಿಮೇಡ್ (short sleeves and backless) ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲಕಲ್ ಸೀರೆ. ಅವಳ ಮತ್ತೇರಿಸುವ ಮೈಮಾಟವನ್ನು ನನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೀರೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿಯಿದ್ದರೆ ಅವಳ ಮೊಲೆ, ಮೊಲೆಯ ಸೀಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮೈ ಮಾಟ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ. ಅವಳು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸೀರೆ ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಉಡಲೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಇರಾದೆ ನನ್ನದಾಗಿತ್ತು.

This content appeared first on new sex story .com

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದಾ ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ವಾಪಾಸು ಬಂದೆ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ರತ್ನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಳು. ಅದು ಶನಿವಾರ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ. ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೆ. ರತ್ನಾ ಹಾಲು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ತೋಳುಗಳು, ಅವಳ ನಡಿಗೆ, ಅವಳ ಸೊಂಟದ ಆಸು ಪಾಸು, ಅವಳ ಎದೆ ಆಹಾ!. ಅವಳಿಗೆ ಕೂರಲು ಹೇಳಿ,, ನಾನು ಅವಳ ಸೊಂಟ ನನಗೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರತ್ನಾಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವಳ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಳ ಕಿವಿ ಜುಮುಕಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳಂತೂ ಸಮೀಪಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಮೋಹಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು, ಮಲಗೋವಾ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಹೀಗೆ ಅವಳನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷನೆ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
ರತ್ನಾ: ಯಾಕೋ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗ್ತ ಇದೆ ರಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಬಂದೆ ರಿ.
ನಾನು: ಚೆಕಪ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಖುಷಿ ರತ್ನಾಳ ಸೊಂಟವನ್ನು ನನ್ನ ಕೈ ಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟುವ ಅವಕಾಶ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು. ರತ್ನಾ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಳು, ನಾನು ಮೊದಲು ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಅವಳ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಲು ಹೇಳಿ ಅವಳ ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಸವರಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವಳ ಸೆರಗನ್ನು ಎದೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಸಿ ಅವಳ ಮೊಲೆಯ ಸೀಳು ಕಾಣುವ ತರ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ stethoscope ಇಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರು ತೆಗುದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಬಿಡಲು ಹೇಳಿದೆ, ಆಹಾ! ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳು ಇನ್ನು ಉಬ್ಬಿ ಮೊಲೆಯ ಸೀಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಅವಳ ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲಿಂದಲೇ ಮೊಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸವರಿದೆ, ಅವಳ ಬ್ಲೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಳು, ಅವಳ ಮೊಲೆ ಸವರುವಾಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಚೆಕಪ್ ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಫೋನನ್ನು ಬ್ಲೌಸ್ ನಿಂದಾ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲು ಹೇಳಿದೆ, ಅವಳು ಮಲಗಿಕೊಂಡೆ ಅವಳ ಬಿಗಿಯಾದ ಬ್ಲೌಸ್ ನಿಂದಾ ಫೋನನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅವಳ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗದ ಮೊಲೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿತು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಅವಳ ಸೊಂಟನೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಅವಳ ಮೊಲೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೇ ಊಹಿಸಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಉದ್ರೇಕವಾಯಿತು, ಆ ಸಮಯ ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂಬುದೇ ನನಗೆ ಮರೆತಿತ್ತು, ಆ ದಿನ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೋಗಿಗಳು ಇರದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿತು. ಮೊಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಲಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ರತ್ನಾಳ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ, ಮೊದಲು ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಸೆರಗನ್ನು ಎದೆಯ ವರೆಗೂ ಸರಿಸಿದೆ, ನಂತರ stethoscope ಇಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಲ ಕೈ ಯಿಂದ ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸವರಿದೆ, ಆಹಾ! ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡ ನನ್ನ ಮೈ ಉಷ್ಣವಾಗುತ್ತ ಇತ್ತು, ಅವಳ ತಣ್ಣನೆಯ ಮೆದುವಾದ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸವರಿದ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಾಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಅವಳ ಸೊಂಟವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆ ಚರ್ಮದ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸವರುತ್ತಾ ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅದುಮುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆಯೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಳ ಹೊಕ್ಕಳು ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ರತ್ನಾ ಗೆ “ನಿನ್ನ ಹೊಕ್ಕಳು ತೂರಿಸು ಏನಾದರೂ ಗಾಯವಾಗಿದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ ತುಂಬಾ ಗಾಡವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ರತ್ನಾ ಹೊಕ್ಕಳು ತೋರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವಳ ಸೀರೆಯ ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಲಂಗ ಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ ಜಾಗದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೂಕುತ್ತಿದ್ದಳು, ಅವಳ ಕಷ್ಟ ನೋಡಲಾಗದೇ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾಕೋ ಬೇಗ ಅವಳ ಹೊಕ್ಕಳ ದರ್ಶನ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಲಂಗದ ಲಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಳು. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಸೊಂಟವನ್ನು ಅದುಮುತ್ತಾ ಸವರುತ್ತಾ ಸುಖ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ಬೆನ್ನೆಯಂತಹ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದುಮಿದಷ್ಟು ಅದುಮುವ ಆಸೆ ಉಕ್ಕೂತಿತ್ತು ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ರತ್ನಾ ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಹೊಕ್ಕಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಳು. ನಾನು ನೋಡುವಷ್ಟು ನೋಡಿ ಅವಳ ಸೀರೆಯ ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಲಂಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ರತ್ನಾ ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಹೊಕ್ಕಳವರೆಗು ಸೀರೆ ಜಾರಿತು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಅಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ಬೆಡ್ ನಿಂದಾ ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ ಅವಳ ಸೀರೆ ಖಂಡಿತ ಕೆಳಗೆ ಜಾರುವಸ್ಟು ಸಡಿಲವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಕಂಡಿತು ನೋಡಿ ಭಯಂಕರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಅವಳ ಸೊಂಟದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕಳು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅವಳು ಲಂಗವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವಳ ಹೊಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಲಾಡಿಯ ಗೆರೆಗಳು ಮೂಡಿದ್ದವು, ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸವರುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆಯಾ? ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತ, ಅವಳ ದುಂಡನೆಯ ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ಕೇಳಿದೆ, ನೋವಿದೆ ಎಂದಳು ರತ್ನಾ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಕ್ಕಳ ಸುತ್ತ ಅದುಮುತ್ತಾ ನೋವಿದೆಯಾ? ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ, “ಹು ರೀ ನೋವಿದೆ” ಅಂದಳು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸವರುತ್ತಾ ರತ್ನಾ ಗೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಹೊಕ್ಕಳ ಕೆಳಗೆ ಸೀರೆ ಉಡಲು ಹೇಳಿದೆ. ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದು ಮುಲಾಮು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಹೊಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸವರಿಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಗೆದುಕೊ, ಅಥವಾ ನಾನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಾಗ ತರುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರತ್ನಾ “ನೀವೇ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಆವಾಗ ತಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ” ಎಂದಳು. ನಾನು “ಯಾವಾಗ? ಯಾಕೆ?” ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರತ್ನಾ ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಳು. ನಾನು ನಗುತ್ತಾ “ಓಹ್! ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ರತ್ನಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ರತ್ನಾ ತನ್ನ ಸೆರಗನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬೆಡ್ ಮೇಲಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತಳು, ಅವಳ ಸೀರೆಯ ನೆರಿಗೆಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವು, ಅವಳ ಕೆಂಪು ಲಂಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿತು, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ರತ್ನಾ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಳು, ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುತ್ತ, ಗಾಬರಿ ಬೇಡ ನಿಧಾನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ, ಅವಳ ಸೀರೆಯ ಅಂಚನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವಳು ಸೀರೆ ಉಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಸೊಂಟವನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸವರಿದೆ, ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಅವಳನ್ನು ನನ್ನೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ “ಹೊಕ್ಕಳ ಕೆಳಗೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದಿಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾ ಹೊಕ್ಕಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟೆ.

ಓದುಗರೇ ಇದು ನನ್ನ ಕಥೆಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯಿತು, ನನ್ನ ಮತ್ತು ರತ್ನಾ ಸ್ನೇಹ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು ಹಾಗೂ ರತ್ನಾಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕುತೂಹಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿದ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

More from Kannada Sex Stories

Leave a Reply