ಮುಗ್ದ ತಂಗಿ 8 – New Sex Story

Next ಡೇ,,

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಯಾಗಿತ್ತು,,, ವಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೆ ಮಲಗಿದ್ಲು,, ಇತ್ತ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಅವಳ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು,,, ಕಾವ್ಯ ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿದ್ದಳು, ನಿನ್ನೆ ರಕ್ತ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೇ ಆಂಟಿ ಕೊಂಡಿತ್ತು,, ನಾನು ವಿದ್ಯಾನ ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಕಾವ್ಯ ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ,, ಕಾವ್ಯ ತುಂಬಾ ತೈಡ್ ಆಗಿದ್ಲು,, ಹಾಗೇ ಏಳುತ್ತಾ ಅಂ ಅಮ್ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ಲು,, ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಭಾತ್ರೂಮ್ ಗೆ ಹೋದೆ, ಇಂದೆಯಿಂಧ ವಿದ್ಯಾ ನು ಬಂದ್ಲು,, ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಬೆತ್ತಲೆ ಇದ್ದೆ,, ಕಾವ್ಯ, ವಿದ್ಯಾ ಇಬ್ರೂ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು,,,

ನಾನು : ಕಾವ್ಯ?

ಕಾವ್ಯ : ಆಮ್

ನಾನು : ಕಾವ್ಯ ಪುಟ್ಟ, ತುಂಬಾ ನೋವಾಯ್ತಾ?

ಕಾವ್ಯ : ಆಮ್ ಅಣ್ಣ,, ಇನ್ನೂ ನೋವಾಗ್ತ ಇದೆ,,

ನಾನು : ಹೌದಾ, sorry ಚಿನ್ನ,, ನಿನ್ನೆ ಅಟ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಕಾವ್ಯ : ಸಕ್ಕತ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು,,, ನಿನ್ನೆ ನಂಗೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ? ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಂಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ?

ನಾನು : ಹೌದಾ ಚಿನ್ನ,, ಅದ್ಕೆ ಅದುನ್ನ ಆಟ ಅಂತಾರೆ,

ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾ ನ ಕೇಳು, ಹೆಂಗೆ ಅಂತ!!!

( ಅವಳ ಆ ಮುದ್ದಾದ ಮಾತಿಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ನಿಗುರಿತ್ತು,,, ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ವಿದ್ಯಾಳ ಹಿಂದೆ ಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ನ ಅವಳ ತಿಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ,, ಇತ್ತ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತ ಇದ್ದೆ,,, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ,,, ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬರೋಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ,,, ಎಲ್ಲರೂ ಬೆತ್ತಲೆ ಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು,, ರೂಮ್ ಗೆ ಬಂದು,,, ಟಿವಿ ನೋಡ್ತ ಇದ್ವಿ,,, ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಾನು ಕುಳಿತೆ,,, ನಾನು ಟಿವಿ ಗೆ USB ಹಾಕಿ ಒಂದು erotic porn film ಹಾಕಿದೆ,,, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತ ನೋಡ್ತ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ನಿಗುರಿತ್ತು,,, ಹಾಗೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ತುಲ್ಲ್ ನೋಡಿದೆ,,, ರಸ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು,,, ವಿದ್ಯಳ ಕೈ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟೆ,,

ನಾನು : ಕಾವ್ಯ ಈಗ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ?

ಕಾವ್ಯ : ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ

ನಾನು : ಸರಿ, ವಿದ್ಯಾ ಹೋಗಿ ಪ್ರಿಜ್ ಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ತಗೊಂಡು ಬಾ

( ವಿದ್ಯಾ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಲು )

( ಕಾವ್ಯಳನ್ನಾ ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುರಿಸ್ಕೊಂದೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ಅವಳ ಎರಡೂ ತೊಡೆಯ ಮದ್ಯ ನಿಂತಿತ್ತು,, ನಾನು ಬೆರಳಿಂದ ಕ್ರೀಂ ನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತುರಕಿದೆ,, ಅದ್ಕೆ ಅವಳು ಆ ತಣ್ಣನೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ದಿಂದ ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೊತ್ತಿ ಕೊಂಡಳು,, ಆಗ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಗುರಿತ್ತು,, ಇತ್ತ ನನ್ನ ಚಿನ್ನ ( ತಂಗಿ ) ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತ ಕೂತಿದ್ಲು,, ಹಾಗೇ ಅವಳನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ನನ್ನ ತುನ್ನೆನಹಿಡಿದು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೇ ತುರಕಿದೇ,, ಅವಳು ತುಲ್ಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದಾಗಿದ್ದರಿಂಧ ನೋವು ಇದ್ದಿಲ್ಲ,, ಹಾಗೇ ಅವಳು ತನ್ನ ತುಟಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ,,, ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ತ ಇದ್ಲು,,

This content appeared first on new sex story . com

ನಾನು : ಮಾಡೋಣವಾ?

ಕಾವ್ಯ : ಹೂಂ ಸರೀ,, ಬೇಗ ಅಣ್ಣ!!

ನಾನು : ವಿದ್ಯಾ ಹೋಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡು ಬಾ,

ನಾನು : ಕಾವ್ಯ ನೀನು ನನ್ನ ಚಿನ್ನ,,,

( ವಿದ್ಯಾ ಬಂದ್ಲು )

ನಾನು : ವಿದ್ಯಾ ಎಣ್ಣೆನ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ಮೇಲೆ ಸುರಿ

( ವಿದ್ಯಾ ಹಾಕುತಿದ್ಲು, ನಾನು ಕುತಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತ ಇದ್ಲು,, ವಿದ್ಯಾ ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ,, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಆಟ ನೋಡ್ತ ಇದ್ಲು,, ಕಾವ್ಯ ನವೆ ಯಲ್ಲಿ,, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನುತ್ತ ಇದ್ಲು,, ಅವಳು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಔಟ್ ಆದಳು,, ಅವಳ ರಸ ವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತೊಡೆ ಗೆ ಇಳಿತ ಇತ್ತು,,, ಅವಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ,,, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾ ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತುಣ್ಣೇ ಹಾಕಿ ನಾನು ಔಟ್ ಅದೇ,,,

ನಾನು : ಕಾವ್ಯ ನೀನು ನನ್ನ ಚಿನ್ನ,,,

( ವಿದ್ಯಾ ಬಂದ್ಲು )

ನಾನು : ವಿದ್ಯಾ ಎಣ್ಣೆನ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ಮೇಲೆ ಸುರಿ

( ವಿದ್ಯಾ ಹಾಕುತಿದ್ಲು, ನಾನು ಕುತಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತ ಇದ್ಲು,, ವಿದ್ಯಾ ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ,, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಆಟ ನೋಡ್ತ ಇದ್ಲು,, ಕಾವ್ಯ ನವೆ ಯಲ್ಲಿ,, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನುತ್ತ ಇದ್ಲು,, ಅವಳು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಔಟ್ ಆದಳು,, ಅವಳ ರಸ ವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತೊಡೆ ಗೆ ಇಳಿತ ಇತ್ತು,,, ಅವಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ,,, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾ ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತುಣ್ಣೇ ಹಾಕಿ ನಾನು ಔಟ್ ಅದೇ,,,

ಈಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ,, ಕಾವ್ಯ ಲು ಕೂಡ ಹಾಗಾಗ್ ಬರ್ತ್ ಇರ್ತಾಳೆ,,

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದ ತಂಗಿ ಸರಣಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ,,,

ಧನ್ಯವಾದಗಳು,, ???

ಮುಂದಿನ ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಣಿ ಆರಂಭ ವಾಗುತ್ತದೆ,,,

More from Kannada Sex Stories

Please share your feedback, your comment is the only payment authors get

Leave a Reply