ಮುಗ್ದ ತಂಗಿ 6 – New Sex Story

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ,,

ನಾನು ಲಿವ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂಧ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೆ,,, ಅವರಿಬ್ಬರು ಇನ್ನು ಮಲಗಿದ್ದರು, ವಿದ್ಯಾ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಅಂಗತವಾಗಿ ತುಲ್ಲು ಕಾಣಿಸೋ ತರ ಮಲಗಿದ್ದಳು,, ಇತ್ತ ಕಾವ್ಯ ನ ಬ್ಲೌಸ್ ಬಿಚ್ಚಿತ್ತು, ಅವಳ ಸೀರೆ ಮೇಲೇ ಬಂದು ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಕಾಣತಿತ್ತು, ಕಾವ್ಯ ನ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿ,, ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ,, ಇಬ್ರು ಎದ್ದು, ಕಾವ್ಯ ವಿದ್ಯಾಳಗೆ ” same puppy same ” ಅಂದ್ಲು,,, ವಿದ್ಯಾ ನಗುತ್ತ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಗೆ ಹೋದ್ಲು,, ನಾನು ಕೂಡ ಅವಳಿಂದಾನೆ ಹೋದೆ, ಕಾವ್ಯ ಕೂಡ ಬಂದ್ಲು,, ವಿದ್ಯಾ ಮುಕ ತೋಳಿತ ಇದ್ಲು, ನಾನು ಹಲ್ಲು ತಿಕ್ತ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆನ ವಿದ್ಯಾಳ ತಿಕಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತುತ್ತ ಇದ್ದೆ,, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಳ ಮೊಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತ ಇದ್ದೆ,, ಕಾವ್ಯ ಅದುನ್ನ ನೋಡಲಾರದೆ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು, ಅವಳು ಕೂಡ ಬ್ರಶ್ ಮಾಡ್ತ್ ಇದ್ಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ಲು, ನಾನು ಕಾವ್ಯಳ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆನ ಹೊತ್ತ ಇದ್ದೆ,,,, ನಂತರ ಕಾವ್ಯಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಾದು ಬ್ರಶ್ ತೋಳಿತ್, ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಅವಳ ಸೀರೆಯ ತಿಕದ ಹೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು,,, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳು ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದಳು, ನಾನು ನನ್ನ ಲುಂಗಿನ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ,

ನಂತರ

ಟಿಫಿನ್ ತಿಂದು,, ನಾನು ಕಾವ್ಯ, ವಿದ್ಯಾ, ಕಾರ್ ಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ವಿ,,, ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಉಚ್ಚೆ ಬಂದುದ್ದರಿಂಧ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಹೋದೆ, ಅದು ಜನ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶ ವಾಗಿತ್ತು,, ನಾನು ಉಚ್ಚೆ ಒಯ್ಯೊಕೇ ಅಂತ್ ಹೋದೆ ಝಿಪ್ ಬಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗದು ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಬಂದು ತನ್ನ ಲಂಗ ಎತ್ತಿ ಚಡ್ಡಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೂತು ಉಚ್ಚೆ ಒಯ್ತ ಇದ್ಲು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ನೆ ಕೂತು,, ನಾನು ಅವಳ ತುಲ್ಲು, ತೊಡೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚೆ ನಿಂತು ನಿಗುರುತ್ತ ಇತ್ತು, ಅವಳ ಉಚ್ಚೆಗೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಭಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ನಾನು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೋಡಿದೆ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ,, ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅವಳ ಎದುರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟೆ,,, ಅವಳು ಏಳುತ್ತ ಚಡ್ಡಿ ಲಂಗ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು, ಅವಳು ನನ್ನ 7 ಇಂಚಿನ ತುಣ್ಣೆ ನೋಡುತ್ತಾ,, ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಬಂದ್ಲು,, ಅವಳು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಗಂಡಸಿನ ತುಣ್ಣೆ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ,,

ಕಾವ್ಯ : ಅಣ್ಣ ಏನು ಇದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ

( ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು,, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮುಟ್ಟಿದಳು )

ನಾನು : ಕಾವ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ,,,

ಕಾವ್ಯ : ಹಾಗಾದರೆ ವಿದ್ಯಾ ಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ?

ನಾನು : ಅವಾಗನು ಅಷ್ಟೇ,,

ಕಾವ್ಯ : ಹೌದ!!

( ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆನ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತ ಇದ್ಲು,,, ಇತ್ತ ವಿದ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಆಟನಾ ನೋಡ್ತ್ ಕಾರ್ ಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು,, ಕಾವ್ಯಳ ಕೈ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಸಮ ಹಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ,,, ಅವಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ,, ಅನ್ನುತ್ತ ಇದ್ಲು )

( ಇಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಳ ಮುಗ್ದತನ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಳ ಗಿಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು,,, ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ,, ಆದ್ರು ಅದುವೇ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು,, ಹಾಗೆ ಬಂದು ಕಾರ್ ಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೆವು,, ನಂತರ ಕಾವ್ಯ ಅಣ್ಣ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಸರಿ ಅಂತ ಸಿಟಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಿಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಹೋದೆ,, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರದ ಕಾರಣ ನಂಗೆ ಯಾವ ಅಡಚಣೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ,, ಕಾವ್ಯಳನ್ನು ನನ್ನ ತೊಡೆಮೇಲೆ ಕುರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅವಳಿಗೆ ಚಡ್ಡಿ ಬಿಚ್ಚಲು ಹೇಳ್ದೆ ಅವಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳದೆ ಚಡ್ಡಿ ಬಿಚ್ಚಿ, ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಳು, ಅವಳು ಕುಳಿತಾಗ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಅವಳ ಚಿಕ್ಕ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋ ರೀತಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು,, ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿಲಿ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು,,,, ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು,,, ಹಾಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅವಳ ಲಂಗ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏಳಿತ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಝಿಪ್ ಬಿಚ್ಚಿದೆ,,, ಈಗ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ತಾಕ್ತ ಇತ್ತು,,, ಕಾರ್ ಜಂಪ್ ಆದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಕಾವ್ಯಳ ತುಲ್ಲಿನಿಂಧ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಾಕ್ತ ಇತ್ತು,, ಅವಳು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸದೆ ಕಾರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಗ್ನ ಹಾಗಿದ್ದಳು,,, ವಿದ್ಯಾಳು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ನೋಡ್ತ್ ಇದ್ಲು,, ನಾನು ಅವಳ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೆನ್ನೆ ಸವರುತ್ತ ಇದ್ದೆ,, ಅವಳ ಕೆನ್ನೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತರ ಇತ್ತು,, ಆಗಾಗ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡ್ತ್ ಇದ್ದೆ,,, ಹಾಗಾಗ ಅವಳ ಚಿಕ್ಕ ಮೊಲೆನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತ ಇದ್ದೆ,,,, ಅಸ್ಟೋತ್ತೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ಬಂತು ನಾನು ನನ್ನ ಫಾಂಟ್ ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕಾರ್ ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಬಂದೆವು,,, ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗಿತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ,, ನಂತರ ವಿದ್ಯಾ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಜಳಕ ಮಾಡಿಸು ಅಂದ್ಲು, ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ,,, ಕಾವ್ಯ ಕೂಡ ಬಂದು ನಂಗೂ ಜಳಕ ಅಂದ್ಲು,, ನಂಗೆ ಆಗ ಲಾಡು ಬಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು,, ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ,, ನಾನು ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ,, ಬಂದೆ,, ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ, ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿದೆ,, ಆಗ ಅವರು ಪುಟ್ಟ ಶೀಲಾ ಬಾಲಿಕೆ ಯಂತೆ ಇದ್ದರು,, ನಾನು ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು,, ಬರಿ ಅಂಡರವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ,, ಅವರಿಬ್ಬರ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹ ನೋಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು,,, ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನಿಗುರಿ ಅಂಡರವೇರ್ ನಿಂಧ

This content appeared first on new sex story . com

ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು,,, ಹಾಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಆದ್ರು ಕಷ್ಟ ವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು,,, ಹಾಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಸೋಪು ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಕಾವ್ಯಳ ಮೊಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಪು ಉಜ್ಜುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ,,, ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಕಾವ್ಯಳ ದೇಹ ನ ಸೋಪಿನಿಂಧ ಉಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ,,, ಹಾಗೇ ಕಾವ್ಯಳ ತುಲ್ಲು ಅತ್ರ ಬಂದು ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಸೋಪು ಹಾಕಿದಾಗ ಕಾವ್ಯ ಆಮ್ಮ್ ಆಮ್ಮ್ ಅಂತ್ ಹೇಳ್ತ ಇದ್ಲು,, ಅವಳ ಆ ಸೌಂಡ್ ಗೆ ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿಯೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಹಾಗಿತ್ತು,,, ವಿದ್ಯಾಳನ್ನು ತುಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಸೋಪು ಉಜ್ಜಿತಿದ್ದಾಗ ಅವಳು ಕೂಡ ಮುಲುಗುತ್ತ ಆಮ್ ಆಮ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು,, ವಿದ್ಯಾಳನ್ನು ಜಳಕ ಮಾಡಿಸಿ ಟಾವೆಲ್ ಸುತ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿದೆ, ನಾನು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ,, ಈಗ ನಾನು ಕಾವ್ಯಳ ಇಂದೇ ಬಂದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸೋಪು ಹಾಕುತ್ತ ಇದ್ದೆ,,, ಒಂತರ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿದ ರೀತಿ ಇತ್ತು,,, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿನ ಪೂರ್ತಿ ಯಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗದು, ಕಾವ್ಯಳ ತಿಕಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಅಡಿಸುತ್ತ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸೋಪು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ,, ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮುಕ ಮಾಡಿದಳು,, ಅವಳು ನನ್ನ 7ಇಂಚಿನ ತುಣ್ಣೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡಳು,, ನಂಗೆ ಅವಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಿತು, ನನ್ನ ಕೈ ಅವಳ ತುಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬೆರಳು ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ,, ಅವಳಿಗೆ ನವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇನ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತ ಇದ್ಲು,, ಅವಳು

ಕಾವ್ಯ : ಅಣ್ಣ ಏನೇನು ಹಗ್ತಾ ಇದೆ,,,

ನಾನು : ಹೌದಾ ಬಂಗಾರು,

( ಅಂತ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ತುಲ್ಲಿನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾಲಿಗೆ ಯಿಂಧ ಅವಳ ತುಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಅಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ,, ಅವಳು,,,,,

ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ,,,

[email protected] ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ,,

More from Kannada Sex Stories

Leave a Reply