ಮನೆಯ owner ತುಣ್ಣೆ – New Sex Story

Hii,
Nana hesaru bhavya, navu eruvudu badige mane yelli, nanu mathu nana ganda matra nammà manelali eruvudu, nana ganda bandu car driver.

Nana bagge helabekendare height 5.6, nodalu bellage edini, weight bandu 68,
Nana mole gallu swalpa dappage edave, dress akidare saku nana mole galu highlight agee kanisuthade.
Nana ganda na hesaru chanrdru avnige 5.5 inch na ತುಣ್ಣೆ ede adu nanage sakaguthiralla, avnu nanage daily 2 baree mathra maduthidanu edu saha nanage kademe agithu. Matte avnu 10 min matra maduthidanu.
Owner yavude kelasa maduthirallila avnige bekadastu money ethu, adakagi maneyalle eruthida, jothege real estate business maduthida.
Nanna athira edadu deep agiro battegalu. Navu horagade hodare yella gandasaru nana molegalanu noduthidaru, kelavabaru nananu muti mathanadisalu prayathna maduthidaru.
Nana dinachari bagge hela bekendare, nanu nana gandananu kaluhisi, batte hogeyalu melee hoguthide batte hogeda nonthara, manege hoge ಸ್ನಾನ madikoluthide.
Nanage nana gandaninda suka sigada karana nanage affair etukolla beku anisuthitu.
Ondu dina nanu batte hogeyalu melake hogidaga, mane owner melee bandanu, avnu nannanu mathanadisalu shuru madida avanige sumaru 35-40 age agira bhahudu, nodalu chennage kanisuthidanu.
Avnu nananu yavathu astu hothu mathadisirallila nanga achari ayithu evanu yake nananu hestu hothu mathadisidanendu, avanu nanu batte hoge yuva varegu mathadisidanu, nanu batte hogedu mugisi, manege bande, avanu manege hodanu.
Nanu manege bandu nodee konde nanu nana nighty zip akiralila, nana gundada mole galu hedu kanuthidavu, nanu kunthukondare nana totu bittu nana heradu mole galu nodabahudithu.
Avaga nanage thiliyithu owner nana molegalanu noduvudake nanau mathanadisidane hendu.
Marane dina manu batte hogeuthidaga owner mathe banda, evathu saha nanu zip akiralila owner nana mole galanu nodutha nanau mathanadisalu shuru madida.
Hege sumaru dina nedeyithu. Nanu bekende nana mole galanu thorisuthede.
Ondu dina owner aunty durada hurina maduvege hoguva sundarba banthu adare owner uncle hogallila, dadalagi nana ganda drive agge car driver agge owner aunty yenu karedu konduhodanu.
A dina nanna ganda hagu owner mane yavaru maduvege horataru baruvudu 3-4 dina agabavudu hendu helidaru.
Nanu avaranu kaluhisi hendinanthe batte hogeyallu hode.
Owner uncle hendinanthe nannanu mathanadisalu hagu mole galanu nodalu bandaru.
E dina avaru nanage help maduthene hendaru, sari antha heli nanu batte hogedu koduthide avaru batte yenu kambi mele hakuthidaru.
Nanu nana bra hagu kacha hogedu avarige kotte, owner bra anu savare honahakidaru.
Nanu batte yenu hogedu mugisivasta ralli 11 gunte agithu.
Nanu owner ge utta madi banni yendu karide.
Nanu mathu owner manege bandu door akide.
Batte hogedu sust agithu adakagi nanu divanada mele kunthide, owner chair Mele kunthanu.
Navibaru swalpa hothu mathadida nonthara, owner bandu nana pakkadali kulithanu mellage kai hididukondanu.
Nanu ಸ್ನಾನ madabeku aanta helle bachalu manege horate.
Nanau ಸ್ನಾನ maduvage gothayithu nanau towel tandilla antha.
Nanu ಸ್ನಾನ madibaruvudanu owner kayuthidanu.
Owner ge nanu towel thagedu kodalu kelide. Owner towel koduvaga nana bujavanu nodidanu.
Nanu towel suthu kondu bandu room ge hode. Owner naana hende bandanu.
Nanu henu beku antha kelide.
Avanu ninage batte akalu help maduthene antha helidanu.
Avaga nange gothayithu avanu nanau evathu keyade biduvudilla hendu.
Sari antha heli avananu roomige karede.
Modalu nanu towel holagininda kacha akikonde, nunthara towel anu uduriside
Avanuge nana benanu thoriside avanu bra akalu banda nu bra akuvaga nana kuthigege mutanu kotanu.
Nanagu mood banthu manu avanige mutanu kote.
Nanu muttu kotidu avanige santosha ayithu.
Avanu batte yella bichida avana ತುಣ್ಣೆ 8inch ethu.
Nannanu asige mele thalli avana ತುಣ್ಣೆ yinda nananu kelyalu shuru madida, mole galanu hisukida,
Avanu keyuva rabasake nanage thadeyalu agalila sound anu madalu shuru madide.
Sumaru 20 min nuntahara nana ತುಲ್ಲುನು nekida, mathe nannanu nayi thara keyallu harambisida,
1hr ada nuntara avana ತುಣ್ಣೆyanu chepalu helida nanu ella antha hellide avanu bedi kondanu adake ತುಣ್ಣೆyanu chepide.
Edu varegu nanu nanna gandana ತುಣ್ಣೆ yenu chepiralila.
Nana hagu owner uncle na sumbanda nana ganda baruva varegu nedeyithu.
Ganda baruvastaralli nanna ತುಲ್ಲು kamaladanthe haralithu.
Koneya dina owner nanage 30000rs anu kottanu.
Konege nannage anisithu sulle adare kasu baruthade mattu suka doreyuthade andu.
Holle kathe barelayu protsayisi comment madi athava response nidi plse

This content appeared first on new sex story . com

Reply me on gmail
[email protected]
Please give support by ur reply

More from Kannada Sex Stories

Leave a Reply