ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಳು – New Sex Story

ಪ್ರಿಯಾಂಕ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಟ್ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ಜೊತೆಯಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಳು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋದಳು ನಾನು ಮುಂದೆ ಟೀಚರ್ ಆದೆ private school 10 ತರಗತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೂಪ ಅವಳ ತಂಗಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆದ್ದಿ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅನು ನಾನು ಪಿಂಕಿ ಎಂದು ಕರಿತ ಇದ್ದೆ. 10 class pass ಆಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಕೊಡು ಎಂದು ನನನು ಕೇಳಿದಳು ನಾನು ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ next ದಿನ ರೂಪ ಜ್ಯೋತೆ ಪಿಂಕಿ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಅವಳು tea Madi ಕೋತಲು ಕುಡಿದು ಪಿಂಕಿ ಜ್ಯೋತೆ ಮತಾಡ್ತಿದೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಪಿಂಕಿ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಗಿಲ ಎಂದಳು ನಾನು ಸರಿ ಎಂದು ಮಾತು ಬದಲಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳ ತಂಗಿ dress change ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಳು school dress ಪೆದ್ದಿ ತರ ಕಂಡರೂ ಬೇರೆ dress sexy ಕನುತಿದಳು ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಸಮೀಪ ಕರೆದು ನನ್ ಹತಿರ ಕುಡು ಎಂದೇ ಅವಳ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮೊಲೆ ನನನು ಸೇಳೆತಿದವು ಪಿಂಕಿ ಹೇಳಿದಳು ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ study week ಓದು ಬರಹ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ನಾನು ಪಿಂಕಿಗೆಟ್ ಮಾತು ಕೋಟೆ ನಿನ್ ತಂಗಿ pass ಮಡುದು Nana ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದೇ ಹಾಗೆ ಪಿಂಕಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡೆ. ಎರಡು ದಿನ ಕಳೆದ ನಂತರ ಪಿಂಕಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ ತಂಗಿ maths and English science week ಇದಾಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದಕೆ ಪಿಂಕಿ ಥಾಂಕ್ಸ್. ಎಂದಳು ನಾನು ಸರಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ದಿನಾಲೂ 1 ತಾಸು Sunday 4 ತಾಸು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿನಿ ಎಂದೇ ಅವಳು ಸರಿ ಎಂದು ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಳು, ಮಾರನೇ ದಿನ ಪಿಂಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಅವಳು ready ಆಗ್ತಾ ಇದಳು ನೈಟಿ ಮೇಲೆ ತಲೆ. ಕೂದಲು ಬಾಚಿ ಕೊಳ್ಳುತಿದಳು ಅವಳ ತಲೆ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಪಿಂಕಿ ನೀನು ಇನು ಹಾಗೆ ಇದೀಯಾ ಎಂದೇ ಅವಳು ನಕ್ಕಳು ಅವಳ ತಂಗಿಯನ್ನು ಅಂಗಡಿ tea powder ತರಲು ಕಳುಹಿಸಿದಳು ಆಗ ಅವಳು ನನ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಕಳ್ಳ ನನ್ ನೋಡ್ತಿಯಾ ಎಂದು ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದಳು ನಾನು ಹವ್ದು ಪಿಂಕಿ ಪ್ಲೀಜ್ ನಿನ್ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೈ ತೋರಿಸು ಎಂದೇ ಅವಳು ಈವಾಗ ಬೇಡ ಎಂದು ವೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿರೆ ಬ್ಲೂಸ್ ತಂದು ನನ್ ಬಳಿ ಇಟಲು ನಾನು ಇದೇನು ಅಂದೆ ಪಿಂಕಿ ನನ್ ಗಂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು ನನ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ನೈಟಿ ತೆಗೆದಳು ನಾನು ಅವಳ ಮೈ ನೋಡಿ ಮುಗ್ಧನದೆ ಅವಳು ಬೋಗ್ಗಿ ಸೀರೆ ಹಾಕಿ ಕೊಳುತಿದಳು ಅವಳ ಮೊಲೆ ನೋಡಿ ದಿಗ್ ಭ್ರಮೆ ಯಾದೆ ಬ್ಲೂಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡಳು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳ ತಂಗಿ ಬಂದಳು ಸಿರೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು door ತೆಗೆದಳು. ಅವಳ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು ಸಾರ್. ಗೆ ಟೀ ಮಾಡು ಎಂದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳ ಗಂಡ ಬಂದ್ ಪಿಂಕಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೀವ್ ಮನೆಯಲಿ ಇರಿ ಎಂದು ಅವಳ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು ಆದರೆ ನನ್ ಕನ್ ಮುಂದೆ ಅವಳ ಅಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾ ಕುಂತಿದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಿಂಕಿ ತಂಗಿ tea ತಂದಳು ಟೀ ತೆಗೆದು ಕೊಳುವಾಗ ಅವಳ ಮೊಲೆ ಕಾಣಿಸಿದವು ಈವಳನು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ಟೀ ಅವಳ ಕೈ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದೆ ಅವಳು ಎರಡು ಟೀ ಮೈ ಮೇಲೆ ಚಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಳು ನಾನು sorry ಎನುತ್ ಅವಳ ಮೊಲೆ ಅದುಮುತ್ತ ಅವಳ dress ತೆಗೆದೆ ಸುಟ್ಟ್ ಕಡೆ ಎಣೆ ಹಚಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಎದ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಿಕೊಂಡು sorry sir ಎಂದಳು ನಾನು ಅವಳ ಸೊಂಟಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅದೆಲ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೀಡು ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಯಾಕೋ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ರವಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ರೂಪ್ ಇರ್ಲಿಲ ಪಿಂಕಿ ಕೇಳಿದೆ ಅವಳು ರೂಪ ಮತು ನನ್ ಗಂಡ ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬರುವುದು ಎರಡು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು ಅವಳು ನೈಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತಿದಳು ನಾನು ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಪಿಂಕಿ I love you ಎಂದೇ ಅವಳ ಮನಸಲಿ ಇತ್ತು ಹೇಳಲಿಲ ಕೋಪದಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು ನಾನು ಹೋದೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲೆ ಇರು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೇ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂದಳು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡು ದಿನ್ ಇವಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಕುಳಿತೆ ಅವಳು door ತೆಗೆದು ಒಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲು ಬರಿದಳು ನಾನು ಅವಳನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹಿಡಿದೆ ಅವಳು ಕೇಳಿದಳು ಯಾರು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದು ಅದಕೆ ನಾನು ತಲೆಗೆ ಹಾಚಿಕೊಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದೇ ಅವಳ ಕಾಲಿಗೆ ಹತಿತ್ತು ನೈಟಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಳು ನಾನು ಕಾಲಿಗೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂದೇ ಅವಳು ಮುಕುಳಿಗು ಹತ್ತಿದೆ ಎಂದಳು ನಾನು ತೋರ್ಸಿ ಎಂದೇ ಅವಳು full nighty ತೆಗೆದು ಬತ್ತಲೆ ಯಾಗಿ ಅವಳ ಮೊಲೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಟಗರು ಕೈಯನೂ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ನಾನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಸವರುತಿದ್ದೆ ಅವಳು ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಆಹ್ ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೆಲ್ಲನೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಅವಳನ್ನು ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಕರೆದಿದೆ ಅವಳನ್ನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದೆ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ದಪ್ಪವಾದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೇ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹ ಹ್ಹ ಹ್ಹಾ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಾಡು ಎಂದಳು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಸವರುತ್ತಾ ಕಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಗಾಗ ತುಲ್ಲನು ಕೇವರುತ ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ತಾಸು ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅವಳು ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಬಾ ಏನೊಂದೂ ಸರಿ ಎಂದು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ಹಿಡಿದಳು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆವು. ಹೀಗೆ ಸಮಯ ಇದಾಗ ಸೇರಿ ಕೊಳುತಿದೇವು ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮೋಗು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಳು

This content appeared first on new sex story . com

More from Kannada Sex Stories

Please share your feedback, your comment is the only payment authors get

Published by

Leave a Reply