ಕಾಮದ ಅಮಲು. ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಭಾಗ 5

ಆಗ ಅಶೋಕ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೆಯುವ ಆಸೆ ನನಗೆ ಈಡೇರುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮಾ ನೀನು ಮಲಗು ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ತಾಯಿ ಯಶೋದ ಮರು ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ… ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತಹ ಕಾಮೋದ್ರೇಕ ನೈಟಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಮಗನಿಂದ ಈ ದಿನ ಸುಖ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಚವನ್ನು ಹಾಗೂ ಬ್ರಾ ಹಾಕದೆ ಹಾಗೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು ಹಾಗೂ ಅಶೋಕ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕೂಗಿದಾಗ…. ಬಾ ಅಶೋಕ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ಅಶೋಕ ಬಂದ ನಂತರ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಮ್ಮನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಉದ್ರೇಕ ನಾಗಿ ತನ್ನ ಬರ್ಮುಡಾದ ಒಳಗೆ ತನ್ನ ಏಳು ಇಂಚಿನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉದ್ದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ದಿನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡು ಆದರೆ ತಾಯಿ ಯಶೋದಳಿಗೆ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಲು ಮುಂದಾದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಯಶೋದಳಿಗೆ ಇದ್ದಾಗಿನಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡನೆ ಇವನ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಶೋಕನ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ದಳು ಆದರೆ ಅಶೋಕ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದೆ ಬರದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾಟಕವಾಡಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆಗಳ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ತೋಳಿನ ದರ್ಶನ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅಶೋಕನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಾನೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆದರೆ ಅವು ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆನೆ ಹಾಲಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು ಅಶೋಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕಿದ ಯಶೋದಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದರೂ ಸಹ ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು… ತದನಂತರ ನೈಟಿಯ ಒಂದು ಒಂದೇ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾ ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಶೋಧ ಮಾತ್ರ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಶೋಕನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಾಯಿಯ ಸಮ್ಮತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚಿಪತೊಡಗಿದ ತಾಯಿ ಯಶೋಧ ಮುಲುಗುತ್ತಾ ಅಮ್ಮ… ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು

ಯಶೋಧ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಬಿಡಿ…. ರಘು ಏನಿದು…. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ನೇ ಎದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಶೋಕನಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದು ತನ್ನ ಮಗ ಅಶೋಕ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾಟಕವಾಡಿ ಅಶೋಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ…. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ಅಶೋಕ ಮರು ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಜೋರಾಗಿ ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ಕಿಸ್ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ…. ಅವಳು ನಾನಾಗಿ ನಾನು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ…. ಛಿ ಏನಿದು ನಿನ್ನ ವರ್ತನೆ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು ಅದೇನು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿ ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ರಘುವಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದು ಅನುಮಾನವಿತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ… ಅಶೋಕ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೋಡುವುದು ನಿನಗೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಶೋಕ ಮರು ಮಾತಿಲ್ಲದೆ… ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಅಮ್ಮ… ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರವೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ… ಅಂದಾಗ ತಾಯಿ ಯಶೋದಾ ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಅವನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಆಸ್ಥಾನ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಎಂದಳು… ಅಶೋಕ ಗೊತ್ತು ಅಮ್ಮಾ ಆದರೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿನ್ನೆಗೆ ಆ ಕಾಮದ… ಅನುಭವ ಸಿಗದೇ ಇಷ್ಟು ನರಳುತ್ತಿ ಎಂದು ನಾನು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗ ಯಶೋದಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಇವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಂದು… ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ…. ತಾಯಿ ಯಶೋದಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ನನ್ನ ಪತಿರಾಯನಿಗೆ ಕೆಡುಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಯೋಚಿಸದಳೆ…. ಅಶೋಕನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನೀನು ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀನು… ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಈ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರ ಹೊರಗಡೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು… ಅಶೋಕ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮಾ ಇದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಅಕ್ಕ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ತದನಂತರ ಯಶೋಧ ಇದ್ದು…. ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದೇ ನೈಟಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆದಳು…

This content appeared first on new sex story . com

More from Kannada Sex Stories

Please share your feedback, your comment is the only payment authors get

Published by

Km

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಹೊಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಂದಿಕೊಂದಿದೆನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಕಥೆಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯಾಗಿದು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ.
ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿ ಸಹಕರಿಸಿ.
ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಎನದಾರೂ ದೋಷವಿದ್ದಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಬೇರೆ ಪುಟಗಳಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗಾರ
View all posts by Km

Leave a Reply