ಕಾಮದ ಅಮಲು. ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಭಾಗ 3

ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ ಓದಲು ನಮ್ಮ profile beti nidi

ಒಂದು ದಿನ ಅಕ್ಕ ಮಂಜುಳಾ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಅಶೋಕ ತನ್ನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ರತಿಕ್ರೀಡೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರೂಮಿನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿ ಯಶೋದಾಳಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಏನಿದು ಎಂದು ರೂಮಿನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಎಗರಿ…. ಎಗರಿ ಗ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಆಗ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ತಾನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನಿಂದಲೇ ಈ ರೀತಿ ಕೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಓದಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ರೂಮಿನ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಳು ಆದರೆ ತನ್ನ ಪತಿದೇವ ರಘು ಮಾತ್ರ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಗೆ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಶೋದಳಿಗೆ ತನ್ನ ತುಲೢನ ನೆವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು… ತನ್ನ ಮಗನ ಏಳು ಇಂಚಿನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕಾಮದೃಷ್ಟಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಕಡೆ ವಾಲಿತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಬೇಕು ಎಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ತನ್ನ ಗಂಡ ಈಗಲೇ ಬೇಡ ಎಂದು ಕೈದು ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ರಸವನ್ನು ಯಶೋದಾಳ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಗೆ ಉಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಯಶೋದಾಳ ಕಣ್ಣು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ತಾಯಿ ಯಶೋದ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಅವನ ತಣ್ಣನೆಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬೇಡವೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು…. ಆದರೆ ರಘು ಮಾತ್ರ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ… ನಂತರ ರೂಮಿನಿಂದ ಶಬ್ದ ಆಚೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆಗ ಅಕ್ಕ ಮಂಜುಳಾ ತನ್ನ ರೂಮಿನ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಳು ತಾಯಿ ಯಶೋದಳಿಗೆ ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು ಇದು ತುಂಬಾ ದಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಂಠ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅಕ್ಕ ಮಂಜುಳಾಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಹುಡುಕಿದರು ಇದು ಅಶೋಕನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಂಜುಳಾ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಿಷ್ಠುರ ವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು… ಆ ಮದುವೆ ಆರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿತ್ತು ಇದಾದ ನಂತರ ಮದುವೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಶೋಕ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯಂದು ತನ್ನ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಯಿದು ಅಶೋಕ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಹತ್ತಿರ ಕೇಯಿಸಿಕೊಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಅಕ್ಕ ಮಂಜುಳಾ ಹೇಗೆ ಅಶೋಕ ನಿನ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರ ತುಣ್ಣೆ ಎಂದು ಮುಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವನ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸವರುತ್ತಿದ್ದಳು ತದನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೆoಗಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಂದರು ಆದರೆ ಹೊರಗಿನವರು ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು… ಆದರೆ ಇವರ ಒಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆದಾಡಿ ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಡುವಾಗ ಮಂಜುಳಾ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೋಡು ಅಶೋಕ ನೀನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಪ್ಪನೂ ನೀಡುವ ಸುಖ ಸಾಕಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀನೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಮಾತು ನೆರವೇರಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು…. ಆದರೆ ಅಶೋಕ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಾತು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಕ್ಕ ಮಂಜುಳಾ ಅದೇನು ಅಕ್ಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀಯಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂದಾಗ ಅಶೋಕ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯಾ ನನಗೆ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನಲು ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನೀನು ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡ ಕಣೆ ನೀನು ಯಾವತ್ತಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಸುಖ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂದರೆ ಕುಂಟು ನೆಪ ಮಾಡಿ ತವರಿಗೆ ಬಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಮೊದಲ ಮಗುವಿಗೆ ನಾನೇ ಬೇಕಾದರೂ ತಂದೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದನು… ಅಕ್ಕ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಳು ಅಮ್ಮ ನನ್ನಿಂದ ಈ ಮನೆ ಋಣ ತೀರಿತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಶೋಕ ಇರುತ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಂಕೋಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಸದಾ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸಿತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಯಶೋದ ಅಕ್ಕ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಶೋಕನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೆಜಾರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿತು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೆಯುವ ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಬಿಡದ ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೆಯುವ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ತಂದೆಯ ಆಫೀಸಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಶೋದಾಳ ಅಡುಗೆ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಕೈಯನ್ನು ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು ರಕ್ತ ಹೊರಬರುತ್ತಿತ್ತು ಅಮ್ಮಾ ಎಂದು ಕಿರುಚಿದಾಗ ಅಶೋಕ ಓದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಿಚನ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಏನಾಯಿತು. ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಅಮ್ಮ ಆಳುತ್ತಾ ಅಮ್ಮ. ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಿರುಚುತ್ತಿದ್ದಳು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವಳ ಬೆರಳನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚಿಪ ತೊಡಗಿದ್ದ ಮೊದಲಿಂದ ನೋ ಅಶೋಕನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ತಾಯಿ ಯಶೋದಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಾಗಿ ನನ್ನ ಬೆರಳು ಇವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವನ ಗೂಟ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು.

This content appeared first on new sex story . com

ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ….

More from Kannada Sex Stories

Please share your feedback, your comment is the only payment authors get

Published by

Leave a Reply