ಆಫೀಸ್ ಕಲೀಗ್ ಹುಡುಗಿ ಹಾಗು ಕ್ಲೀನರ್ ಹೆಂಗಸಿನ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯಾಟ

ಆಫೀಸ್ ಕಲೀಗ್ ಹೆಸರು ಉಮಾ ಅವಳು ದಪ್ಪಗಾಗಿ ಕಪ್ಪಗಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಇದ್ದಳು. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯಿತು ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಸೆಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ತುಣ್ಣಿ ಹಟ್ಟಲು ಯಾರಾದರೇನು. ಸೊ, ಈ ಹುಡುಗೀಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡಶಿಪ್
ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ರೂಮ್ ಗು ಕರೆಸಿಕೊಂಡೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಮದ್ಯಾನ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಬ್ಬರು ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದಿದ್ದೆ.

ಹೀಗೆ ದಿನ ಹೋಗುತ್ತಾ ಆಫೀಸ್ ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಿದ್ವಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಜೋಕ್ ಮಾಡುತ್ತ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಳಿಗೂ ಚೋಲೊ ಬಂದಿರಬಹುದೇನೋ. ಕೆಲಸದವಳು ಬಂದಳು ನಾವು ಕೆಲಸದಾಕೆಗೆ ಹೇಳಿದೆವು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತಿರಲು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಪರ್ಸನಲ್ ರೂಮ್ ಇದೆ ಆಫೀಸ್ ಲಿ ಅದರೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು ನನಗಂತೂ ತುಣ್ಣಿ ನಿಗುರಿ ದಪ್ಪಗಾಯಿತು ಈ ಹುಡುಗೀಯ ತುಲ್ಲು ಹರಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತ ಅವಳ ದಪ್ಪ ಕುಂಡೆ ಕಿಸುಕುತ್ತಾ ಮೊಲೆ ಹಿಸುಕುತ್ತ ಅವಳನ್ನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದೆ ಅವಳ ಲೆಗ್ಗಿನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆಗೆದೇ ಅವಳು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಪರ್ಪಲ್ ನಿಕ್ಕೆರ್ ಕಿತ್ತೆಸೆದೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಂದ ಘಮಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಉದ್ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಬೆರಳು ಹಾಕಿದೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಅವಳು ಆಚ್ ಅಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಅಹ್ಹ್ಹ ಅಂದಳು

ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನಾಗಲಿಸುತ್ತ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೀಪಿ ಚೀಪಿ ಅವಳ ಪುಸಿ ( ತುಲ್ಲು, ಯೋನಿಯನ್ನು ) ಅಗಲಿಸಿ ನೋಡಿದೆ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪಗಾಯಿತ್ತು ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಸುತ್ತಲೂ ಕಪ್ಪಗಾಯಿತ್ತು ಅಗಲಿಸಿದ್ದ ತುಲ್ಲಿನ ಭಾಗ ಕೆಂಪಗಾಗಿತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಮುಖದ ತುಂಬಾ ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಉಜ್ಜಾಡಿಕೊಂಡೇ ನನ್ನ ಮುಖವೆಲ್ಲ ಉಮಾಳ ತುಲ್ಲಿನ ವಾಸನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೈ ಅನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ತೂರಿಸಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಒಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಕೈ ಅವಳ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿತ್ತು ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತ ನನ್ನ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಅವಳ ಚೋಳಿನ ತುಲ್ಲಿನ ರಸವು ಮೆತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಕೈ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಕೈನು ಚೀಪಿಕೊಂಡೆ.

ಈಗ ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಬಿರಿದು ಎಂಜಲು ತಾಗಿಸಿ ಲೋಳೆ ಲೋಳೆ ಮಾಡಿ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಿ ಒತ್ತಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ನನಗೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಮಜಾ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಜವೆಂದರೆ ಸುಮಾರ್ 3-4 ಸಲ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯಿಂದ ರಸ ಬಂದು ಅವಳ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಚಿಮ್ಮಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಉಜ್ಜಾಡಿ ಸುಖ ನೀಡಿ ಹಾಗೆ ಅವಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಅವಳ ಪುಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳ ಪುಕಳಿ ಕಿಸಿದು ವಾಸನೆ ನೋಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅವಾಲ್ ತಿಕಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಹಾಗೆ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಾಡಿದೆ ಆಹಾಆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಹುಡುಗಿ ಅಂದರೆ.. ಏನು ಸುಖ ತಿಕದ ಸುಖ.. ಈ ತಮಿಳಿನ ಹುಡುಗೀಯ ತುಲ್ಲು ಸುಖ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖಾಯ ಆಹಾಆ ಅಹ್ಮ್ಮ್ಮ ಆವ್ಚ್ ಆಯಾ ಆಯಾ ಆಯಾ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದ್ದಳು ಅವಳಿಗಂತೂ ನನ್ನ ಮೊದಲ ತುಣ್ಣಿ ಸುಖ ನನಗೆ ಇದು ಸುಮಾರ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಹೆಣ್ಣಿನ ತುಲ್ಲಿನ ಸುಖ. ತಿಕ ಉಜ್ಜಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯಿಂದ ವೀರ್ಯ ರಸ ಬಂದು ಅವಳ ತಿಕದೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ.

This content appeared first on new sex story .com

ಪಾನ್ ಟ್ರೈ ( ಆಫೀಸ್ ನ ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ) ಕ್ಲೀನರ್ ಹೆಂಗಸು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು ನಾನು & ಉಮಾ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಎಳೆದು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿಸಿದೆವು ನಾನು ಅವಳು ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೀರೆ ಹಾಗು ಲಂಗವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದೆ ಉಮಾ ನೋಡುತ್ತಾ ಆ ಕ್ಲೀನರ್ ಹೆಂಗಸಿನ ಕಾಳನ್ನಉ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಗಲಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದಳು. ನಾನು ಅವಳ ತುಲ್ಲು ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದೆ ತುಲ್ಲು ಕಿಸಿದು ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಹ ಇದು ಎರಡನೇ ತುಲ್ಲು ಇವತ್ತು. ಉಮಾ ನಾನು ಕೆಲಸದವಳ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತುಣ್ಣಿ ಜಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಅಂತ ಅವಳ ತುಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಲೋಳೆ ಲೊಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಕಾಂಡೊಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಎರಡು ಹೆಂಗಸಿನ ತುಲ್ಲು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದನು ರಸವೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬರ ತುಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ನನಗಂತೂ ಇವತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಈ ಇಬ್ಬರು ಹೂಗುಗೀಯರ ತುಲ್ಲು ಕೆಯ್ದು ಸುಖವನ್ನ ನೀಡಿದೆ.

ಹೀಗದೆ ಕೆಲಸದವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ರಸವನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿಸಿದೆ ನನಗೆ ಇವಳ ತಿಕಕ್ಕೆ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಿಕ್ಕೆ ಅವ್ಳಿಗೆ ಚಡ್ಡಿ ತೆಗೆಯಲು ಹೇಳಿ ಅವಳ ಚಿಕ್ಕ ತಿಕವನ್ನ ಕಿಸಿದೆ ತುಣ್ಣಿ ನುಗ್ಗಿಸಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ನೋಯುತ್ತಿತ್ತು ಉಮಾ ಅವಳ ತಿಕವನ್ನ ಸವರುತ್ತಿದ್ದಳು ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಉಜ್ಜಾಡಿ ರಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ಅವಳಿಗೆ ಲಂಗ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿಸಿದೆ ಉಮಾ ತನ್ನ ತುಲ್ಲು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಉಮಾ & ಮಲ್ಲಮ್ಮ ( ಕೆಲಸದಾಕೆ ) ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ ಆಗಾಗ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ನಾನು ಬಂತು ಕೆಯ್ಯುತ್ತೇನೆ ಅಂದೇ.

More from Kannada Sex Stories

Published by

Leave a Reply