ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਭਾਗ 1 – New Sex Story

ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੋਰ ਹੈ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਸਰੀਰ ਗੁੱਦਵਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਹੈ 21ਵੇ ਸਾਲ ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ! ਪਰ ਘਰਵਾਲਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਾਡਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡ ਛਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ! ਮੈ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਤਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚ ਲੱਘ ਜਾਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਤ ਇਕਲੀ ਦੀ ਅੋਖੀ ਲਗਦੀ ਸੀ ਡਸਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਰੋਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਨ ਮੰਦਗੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸੱਭ ਕੁਝ save ਤੇ secret ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਭਾਲਦੀ ਸੀ! ਇਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈਆਂ ਇਝ ਕੀ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਦਿਲਦਾ ਦੋਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉ ਕੀ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਾ ਅੋਰਤ ਨਹੀ ਸੀ! ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚਾਚੀ ਦੀ ? ਭਾਬੀ ਆ ਗਈ! ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਤੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਚਲੀ ਜਾ! ਮੈ ਵੀ ਉਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਕ ? ਗਈ ਸੀ! ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ? ਬੱਸ ਵਿਚ ਬਿੱਠਾ ਗਿਆ! ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ? ਬੱਸ ਅਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੀ ਸੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਉਪਰ ਇਕ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ? 45-46 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ! ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਠੰਢ ਸੀ! ਅਸੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ! ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੀਆ ? ਗੱਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ! ਗੱਲਾ ਗੱਲਾ ਚ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛੀਆ! ਮੈ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਤਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆ ਤਰੀਫਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆ ਕੀ ਉਹ ਇਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਦੀਪ ਹੈ! ਉਸਦਾ ਪਰਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਇਕਲਾ ਮੋਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ! ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਲੱਗੀਆ ਕਦੋ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਚ ਘੱਟ ਲਿਆ ਮੈ ਸੁੰਨ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ! ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੱਟਾ ਤੇ ✋ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗਾ! ਬੱਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਪਾਣੀ ? ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ! ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੀ ਮੈ ਉਸਦੇ ਲੱਨ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਲਾ ਤੇ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਲੱਨ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਨਹੀ ਸਕੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸੱਪਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗਾ ਨੂੰ ਟਟੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੱਛੀ ਪੁਰੀ ਗਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਲੱਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ! ਮੋਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ! ਪਹਿਲਾ ਤਾ ਮੈਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ! ਫਿਰ ਅਸੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕ ਬੇਗਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਕੜਕਦਾਰ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ ਲੱਨ ਜਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ! ਮੈ ਅੰਦਰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ! ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ! ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ! ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਮੈ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ! ਉਹਦਾ ਇਕ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪੱਟਾ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ! ਮੈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਤੀ ਤਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ? ਬੁੱਲ ਮੇਰੇ ? ਬੁੱਲਾ ਉਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਮੇ ਜਿਸ ਦੀਆ ਨਿਪਲਾ ਟਾਇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗਾ! ਮੈਨੂੰ ਮਜਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਨਰਮ ਗਰਮ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਟਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਮੈ ਸਿਸਕਾਰੀ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮੋਮੇ ਉਸਦੀ ਚੈਸਟ ਨਾਲ ਦੱਬ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੀਆ ਟਾਇਟ ਹੋਇਆ ਨਿਪਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਚ ਹੱਥ ਫੇਰੀਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੋ ਦੋਵਾ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਚੂੱਮੀਆ ਜੋ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਲੱਗਾ ਫੇਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀਆ ਅੱਖਾ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਚੁੱਮੀਆ ਫੇਰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਤੀ ਹੁਣ ਮੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ! ਉਸਨੇ ਮੇਰੀਆ ਅੱਖਾ ਚ ਅੱਖਾ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਕ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮੋਢੀਆ ਤੋ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਤੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਂਡ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪਾ ਦਿਤਾ ❤ ਬੈਂਡ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪਾ ਮੈਨਜਰ ਇਕ ਪੈਗ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸਮੇਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਹੜੀ ਪੀਤੀ ਸੀ! ਫੇਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਚੂਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਤਾ! ਮੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਸੰਗ ਲਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਤਾ ਫੁੱਦੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵਕਤ ਤੋ ਲੱਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਸੀ ਸੋ ਮੈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿਤਾ ਸੀ! ਮੈ ਪੁਰੇ ਮਜੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਗਈ! ਮੈਨਜਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਉਤਾਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋ ਉਸਦੇ ਬੁੱਲ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਜਿਝੇ ਝੂਆ ਹੁੱਦੀਆ ਉਥੇ ਟਚ ਹੋਏ ਤਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋ ਸਿਸਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਫ ਹਾਏ… ਮੈ ਮੈਨਜਰ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ! ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੱਛਾ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਡੋਲ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੀ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ! ਰਾਜਦੀਪ ਮੇਰੀ ਕੱਛੀ ਦੇ ਉਪਰੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਕੱਛੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਤੇੇਰੀ ਕੱਛੀ ਦੀ ਸਮੇਲ ਲੈਣ ਲੱਗਾ! ਮੇਰੀ ਕੱਛੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗਿਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ! ਫੇਰ ਰਾਜਦੀਪ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਮਸਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈ ਉਸਦੇ ਵਾਲਾ ਚ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ! ਫੇਰ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਹਦ ਉਹ ਉਠੀਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਵੀ ਲਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾ ਦੀ ਹੁਕ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਅਜਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਭਾਰ ( ਮੋਮੇ ) ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਦੀਪ ਦੀਆ ਅੱਖਾ ਅੱਡੀਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਇਆ ਮੇਰੀ ਗੋਰੀ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਡੋਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਇਟ ਤੇ ਗੁੱਲਾਬੀ ਸੀ! ਮੈਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਕੱਛਾ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ! ਫੇਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੱਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਫੜਾਇਆ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਝੁਨਝੁਨੀ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ! ਸਾਵਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁੱਲਾਬੀ ਟੋਪੇ ਵਾਲਾ ਮੂਲੇ ਜਿੱਡਾ ਲੱਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ! ਮੈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਕਰ ਕੇ ਲੱਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਗਠੇ ਨਾਲ ਲੱਨ ਦੇ ਟੋਪੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁੰਮੇ ਮਸਲ ਰਿਹਾ ਸੀ! ਮਸਲਦੇ ਮਸਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਮੇ ਚੁੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ! ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆ ਧੜਕਣ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ! ਉਹ ਇਕ ਮੁੰਮੇ ਦੀ ਡੋਡੀ ਮੂੰਹ ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੂੰਘਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੋਮੇ ਦੀ ਡੋਡੀ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਮ ਮਸਲਦਾ! ਰੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਮੀਆ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਧਾ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਾ ਸੋਹਣੀਏ ਸਵਾਦ ਮੇਰੇ ਲੱਨ ਦਾ ਦੇਖੀ ਤੇਰੇ ਕਿਦਾ ਸੰਘ ਤੱਕ ਲੱਘਦਾ ?!! ਰਾਜ ਦੀਪ ਲੁੱਚੀ ਆਤਮਾ ? ਮੈ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ? ਚੂਪੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਮੈ ਉਠੀ ਤੇ ਲੱਨ ਹੱਥ ਚ ਲ਼ੇਕੇ ਟੋਪੇ ਉਪਰ ਜੀਭ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਟੋਪਾ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ! ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹੀ ਅੱਧਾ ਲੱਨ ਹੀ ਚੂਸੀਆ ਜਾਦਾ ਸੀ! ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚੋ ਅਵਾਜ ਆ ਰਗੀ ਸੀ ਅਮਨ ਇਹ ਤਾ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਹੀ ਜਾਦਾ, ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੂਗਾ’ ਮੈਂ ਪੁੱਰੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਲੱਨ ਚੂਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲੀਆ ਸੀ 10-12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰਾਜਦੀਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ” ਸੋਹਣੀਏ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਆ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ” ਮੈ ਮੁਸਕਰਾਉੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗ ਸੀ ਤਾ ਹੀ ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ! ਇਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਉਠਕੇ ਮੇਰੀਆ ਲੱਤਾ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ! ਫੇਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀਆ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਮਾਸ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਕੇ ਚੂਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆ ਸਿਸਕਾਰੀਆ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਇਆ ਉਸਦੀ ਗਰਮ ਨਰਮ ਜੀਭ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ ਕਦੀ ਉਹ ਜੀਭ ? ਨੂੰ ਉਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਗਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਮਰੇ ਚੋ ? ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ? ਦੀ ਅੱਲਗ ਜਿਹੀ ਸਮੇਲ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਰਾਜਦੀਪ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟੀ ? ਮੇਰੀਆ ਅੱਖਾ ਚੋ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਫੇਰ ਰਾਜਦੀਪ ਨੇ ਗੋਡੀਆ ਭਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀਆ ਲੱਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਮੋਡਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ! ਇਕ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੱਨ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਮੋਰੀ ਉਤੇ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾ ਮੈ ਬੋਲੀ ਹੋਲੀ ਵਾੜਿਉ ਪਲੀਜ…. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂਗਾ! ਦੱਸ ਹੁਣ ਵਾੜਾਮੈ ਅਜੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਟਾ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਘੱਸਾ ਮਾਰੀਆ! ਮੋਟਾ ਲੱਨ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਚੀਰਦਾ ਅੱਧਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ! ਆਹ ਮਰਰਰਰ ਗਈਈ…. ਹਾਏ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ! ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਟਾਇਟ ਹੋਵੇਗੀ! ਮੇਰੀਆ ਲੱਤਾ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਪੈ ਗਿਆ! ਮੈ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਗੀ! ਪਰ ਰਾਜਦੀਪ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ? ” ਸੌਰੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਹੁਣ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ? ? ਮੈਂ ਸਿਸਕਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ” ਮੈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹੌਲੀ ਵਾੜੀਉ ” ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਧੋਣ ਦੇ ਹੇਠਾ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਹੋਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ! ਮੈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਬਾਂਹਵਾ ਰਾਜਦੀਪ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿਤੀਆ! 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਗੜੁਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਿੱਤੜ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ! ਰਾਜਦੀਪ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਕ ਘੱਸਾ ਖਿਚ ਕੇ ਮਾਰੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੱਨ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਜੜ ਤਕ ਲਾ ਦਿਤਾ! ਮੈ ਉਸਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹਾ! ” ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਤਰਸੀ ਆ ਮੈ ਇਸ ਸਵਾਦ ਨੂੰ…. ਰਾਜਦੀਪ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤੱਸਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 5-6 ਘੱਸੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ 2 ਘੱਸੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਦਾ! ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋ ਆਹ ਸੀਅ…. ਹਾਏ ਉਅ ਉਫ ਆ ਆ ਉਹ ਵਰਗੀਆ ਅਵਾਜਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆ ਸੀ! 20 ਮਿੰਟ ਰਾਜਦੀਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਦਾਈ ਕਿਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ! ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਬਾਂਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਠੋਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ! ਮੈ ਪਲੀਜ ਪਲੀਜ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਨ ਜੜ੍ ਤਕ ਲਾਕੇ ਇੱਕ ਦਮ ਰੱਕ ਗਿਆ! ਉਸਦੇ ਲੱਨ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਦੀਆ ਵੀਰਜ ਦੀਆ ਧਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆ ਸੀ! ਹੁਣ ਉਹ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਪਿਆ ਸੀ! ਮੈ ਉਸਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਡ ਤੋ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਤਾ ਮੇਰੀਆ ਲੱਤਾਂ ਲੜ੍-ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆ ਸੀ! ਮੈਨਜਰ ਨੇ ਉਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ!! ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਚ!!!! ਸਟੋਰੀ ਕਿਦਾ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕੋਮੇਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਣਾ

This content appeared first on new sex story .com

More from Punjabi Sex Stories

Published by

raaz

hello friends, my name is raaz I am come on this right because I have some hot stories related to my life and friends.
View all posts by raaz

Leave a Reply