चालू पाहुणी सोबत टॉयलेट मध्ये… भाग 2

आपण माझ्या मागच्या स्टोरी मध्ये वाचलंच असेल कस मी माझ्या चालू पाहुणी सोबत टॉयलेट मध्ये सेक्स केला….

माझ नाव संजय आणि मी आत्ता 21 वर्षांचा आहे. आणि माझी पाहुणी पण मझ्याच वयाची आहे. तीच नाव सायली फिगर एकदम मॉडेल सारखी कातील. बूब्स तर असले बाहेर आलेले आणि गोल गरगरीत त्यात एवढे गोरे आहेत की विचारायलाच नक्को. फक्त गांडीवर एक काळा स्पॉट आहे तो मला खटकला पण मला काही घेण देण न्हवता…. त्या दिवशी नंतर मला हाव तेव्हा तिला टॉयलेट मध्ये घेऊन जात होतो आणि पाहीजे तेवढ्या वेळ तिला उपभोगत हो तो….

पण आत्ता मला तिला पूर्ण नागडी करुन आरामशीर झवायाच होट पण तसा चान्स मीळत न्हवता आणि ती लवकरच तिच्या घरी जाणार होटि म्हणून चान्स शोधन गरजेच hot….

एकदा धाडस करुण ती ला टेरेस वरती घेऊन गेलो आणि मला हाव ते तिला सांगीतल ती पण तयार hoti तिला पण झवुण घ्यायच hotach.

ती- ऐक माझ्याकडे एक प्लान आहे

मी- काय आहे सांग की?

ती- परवा घरातले सगळे म्हणजे मी पण बाहेर गावी जाणार आहे मी काही तर कारण काडुण जात नाही. पण एक ऐक परवा कोन्डोम तेवढे आणून ठेव जर काही घोल झाला तर वाट लागेल आपली.

मी- होय नक्की आणेन. तू एवढ करत आहेस तर मी कोन्डोम नाही का ananar….

असा म्हणून दोघे हासू लागलो आणि खूप वेळ kiss करुण तिचे बूब्स दाबून मग आम्ही खाली आलॊ. ती रात्र मी फक्त तिला बेड वर पाडून कस कस झवणार याच विचारात काढली. सकाळी उठलो आणि आवरून पहीला मेडिकल मध्ये गेलो आणि कोन्डोम घेतले पण कुठे ठेवायचे हे मला कळत न्हवते म्हणून मी सायली कडॆ दीले तीने त्याचा बॉक्स फेकून दीला आणि 3 कोन्डोम आत घेऊन गेली मी विचारल कुठे ठेवणार तर म्हणली आहे माझी सेक्रेट जागा मी ठीक आहे म्हणलो आणि मोबाईल घेऊन porn बघत बसलो आणि position शोधू लागलो…

मी खूप एक्साईट hoto to दिवस मला जात न्हवता मी काही तर टाइम पास करुन घालवला शेवटी तो दिवस आलच ज्याची मला खूप आतुरता hoti. तीने घरी सांगीतल तिच्या पोटा मध्ये दुखत आहे. असा सांगतच घरातले म्हणले तू येऊ नकोस घरीच थांब आम्ही जाऊन येतो. आणि मला जाताना तिची काळजी घ्यायला सांगून गेले. ते गेले आणी परत लगेच 5 मिनिटं मध्ये फोन केला आणी सांगीतल दरवाजा लाउन घ्या लगेच आणि mala कुठे बाहेर जाउ नकोस असा पण सांगीतल. दरवाजा लाउन घ्या हे ऐकूनच मी खूश झालेलो मी लगेच फोन ठेवला आणि दरवाजा लाउन लॉक केला….

This content appeared first on new sex story . com

पहीला TV चालू केला आणि गाणी लवली मोठ्या आवाजात आणि सायली ला जवळ ओठले आणि खूप kiss केल्या आणि थँक यु म्हणलो. परत आणी kiss करण चालू ठेवल ती पण मला साथ देत hoti….

कधी माझी जीभ तिच्या तोंडात जात hoti कधी तिची माझ्या असाच बराच वेळ चालू राहील आणि मग ती स्वताच म्हणली एवढंच करायच आहे का पुढे पण आहे काही….. मी म्हणलो आज तर एक्स्ट्रा डोस आहे.

मी असा म्हणताच दोघे हसू लागलो आणि परत kiss करु लागलो पण या वेळेस माझे हात तिच्या बूब्स वर hote. मी पूर्ण ताकदीने तिचे ते गोरे बॅाल दाबून लाल करत hoto ती मध्येच ओरडत hoti हळू कर ना आज टॉयलेट मध्ये नाही आपण…. पण मी कुठे ऐकणार hoto हळू हळू मी एक हात खाली पुचि वर नेला आणि तिथे थोडा थोडा करत दाबू लागलो असा थोडा वेळ चालू hotach तो पर्यंत कोणी तर दरवाजा वाजवला……

मित्रांनो पुढच्या भागत वाचा माझ सायली ला नागडी झवायच स्वप्न पूर्ण hotay का नाही ते.

More from Marathi Sex Stories

Please share your feedback, your comment is the only payment authors get

Leave a Reply